REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti ELGRAD-u d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: 01/ 5502453
  • na e-mail adresu: webshop@elgrad.hr
  • na adresu: ELGRAD d.o.o., Vučak 30, 10 000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

ELGRAD d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi ELGRAD d.o.o..

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje za to ovlaštenoj ustanovi ili ovlaštenom sudskom vještaku.

Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, odnosno od dana prijelaza rizika na kupca, a ELGRAD d.o.o. smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi ELGRAD d.o.o. u cijelosti.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, odnosno od dana prijelaza rizika na kupca, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na kupca, troškove vještačenja snosi kupac ili ELGRAD d.o.o., ovisno o rezultatu vještačenja.

 

 

 

 

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

 

U slučaju spora između potrošača i trgovca, potrošač može  podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Postupak pred sudovima časti se provodi sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori  kojim se propisuje da su članovi vijeća, osim nezavisnih pravnih stručnjaka, predstavnici trgovaca i predstavnici potrošača.

Online rješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem  poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

 

 

 

 

Imate li dodatnih pitanja ili nejasnoća pri kupovini, slobodno nas kontaktirajte na broj T. 01 5502 406