OBAVIJEST

o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija

 

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz Dodatka 1. ovoj obavijesti.

1. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed - u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;

 

2. Povrat uplaćenog iznosa

 

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.


3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama izravno na adresi sjedišta u Zagrebu, Vučak 30 ili na adresi bilo koje od naših poslovnica u Republici Hrvatskoj, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.


4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

 

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

 

 

DODATAK 1.Obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija

 

 

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

 

 

1. Ime, prezime i adresa potrošača ______________________________________ .

2. Prima: ELGRAD d.o.o., Zagreb, Vučak 30, broj telefona 01/ 5502-453, adresa elektroničke poštewebshop@elgrad.hr , broj telefaksa  01 5508-531.

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_____________________________________________________________________________________________________________________________, naručene/primljene dana ______________________.

 

– potpis potrošača,

– datum

 

 

Jednostrani raskid ugovora

Imate li dodatnih pitanja ili nejasnoća pri kupovini, slobodno nas kontaktirajte na broj T. 01 5502 406