PRAVILA KORIŠTENJA

Svako korištenje http://webshop.elgrad.hr/hrvatski/online-trgovina_1/  (i/ili drugih internetskih stranica u vlasništvu Elgrad d.o.o.) podliježe niže navedenim uvjetima. Dokumenti, informacije i sadržaji objavljeni na web stranici http://webshop.elgrad.hr/hrvatski/online-trgovina_1/  (i/ili drugim internetskim stranicama u vlasništvu Elgrad d.o.o.) ne smiju se kopirati, osim za individualnu uporabu, te nekomercijalne svrhe, ali uvijek uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva kao i svih ostalih ograničenja prava. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija dokumenata, informacija i sadržaja sa ove web stranice dopuštena je isključivo temeljem prethodnog izričitog odobrenja Elgrad d.o.o.